Advokater Haumann & Fastrup
Vestergade 24
7700 Thisted

Tlf.: 97 92 00 66
E-mail: info@advokatkontor.dk
CVR-nr. 28 90 57 50

Velkommen til Advokater Haumann & Fastrup

 

Advokatfirmaet blev grundlagt i 1911, og for øjeblikket er vi tre jurister samt tre sekretærer - med en anciennitet fra 3 år til mere end 30 år.

 

Advokat Lauge Fastrup er eneejer af firmaet. Lauge Fastrup er aut. bobestyrer ved Retten i Holstebro og har i øvrigt en Masters i International komparativ ret (LL.M). Lauge Fastrup beskæftiger sig fortrinsvis med bobehandling, retssager, generationsskifte og erhvervslivets forhold. 

 

Advokat Thomas Jensen beskæftiger sig fortrinsvis med retssager, insolvensret, entrepriseret og lejeret.

 

Vi har møderet for byret, landsret samt Højesteret og Sø- og Handelsretten, samt møder for diverse voldgiftsretter, herunder international voldgift.

 

Vi beskæftiger os med stort set alle former for juridiske opgaver, herunder bl.a. civilretlige tvister, bobehandling, person- og familieret, erhvervs- og selskabsretlige forhold.

 

Vi er stolte over, at vores kunder tæller en bred vifte af større og mindre erhvervsvirksomheder, privatpersoner, foreninger, brancheorganisationer, institutioner og andre offentlige myndigheder. Vore erhvervskunder kommer fra det meste af landet og kommer fra vidt forskellige brancher, f.eks. servicevirksomheder, rederi- og fiskerivirksomheder, fødevareindustrier, håndværkere og entreprenører, landbrug, grisehandlere, transportvirksomheder, eksportindustrier, it-virksomheder, brilleproducenter, kunstnere og designere.

 

Vi tilstræber i alle sammenhænge at udvise dygtighed og loyalitet over for vores kunder og vil altid tage udgangspunkt i at opnå det for kunden bedst opnåelige resultat. Vi er overbeviste om ”at med ærlighed kommer man længst”, og vi forbeholder os altid at sige fra overfor kunder, som ikke deler dette værdigrundlag.

 

Vi behersker endvidere flydende engelsk i skrift og tale.

 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at rette uforpligtende henvendelse til kontoret.